คุณสมบัติผู้ที่สามารถทำประกันกับคาร์พูล

1. ผู้ขับขี่ต้องมีอายุ 20-70 ปี

2. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

3. อายุรถยนต์ไม่เกิน 10 ปี และจดทะเบียนเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น 

4. ขับรถดี 

โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ก่อนตกลงทำประกันภัยได้ ที่นี่ 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่โทร 02-024-9888 Email: hello@carpool.co.th หรือ LINE @carpool