ข้อกำหนดในการให้บริการ

ความคุ้มครองและคาร์พูลโบนัส (Carpool Bonus) ของคุณ

เมื่อถึงวันเริ่มคุ้มครอง คุณจะได้รับความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขประกันชั้น 1 อาทิเช่น

 • สูญหาย หรือไฟไหม้

 • ความเสียหายต่อตัวรถ รวมทั้งภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ำท่วม หรือลูกเห็บ

 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก สูงถึง 5,000,000 บาทต่อครั้ง

 • ความเสียหายสิ้นเชิงจากการก่อการร้าย เต็มทุนประกันภัย*

 • เงินชดเชยกรณีพักรักษาตัวเป็นคนไข้ในของโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ สูงสุด 3,000 บาทต่อวัน (30 วันต่อปี) *

 • เงินชดเชยค่าเสียโอกาสจากการนำรถเข้าซ่อมอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ สูงสุด 3,000 บาทต่อครั้ง (3 ครั้งต่อปี) *

 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ตลอด 24 ชั่วโมง

* เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด

ต้องการดูรายละเอียดความคุ้มครองทั้งหมดของคุณ คลิกที่นี่

 

นอกจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้ว คุณจะได้รับคาร์พูลโบนัส (Carpool Bonus) เท่ากับ 30% ของเบี้ยประกันภัย (เบี้ยสุทธิก่อนภาษีและอากรแสตมป์) คาร์พูลโบนัสนี้จะถูกหักออกเมื่อคุณหรือสมาชิกในกลุ่มเกิดการเคลม (ถ้ามี) หากคงเหลือถึงสิ้นปีกรมธรรม์คุณจะได้รับคาร์พูลโบนัสส่วนของคุณคืนเป็นเงินสดหรือใช้เป้นส่วนลดในการต่ออายุกรมธรรม์ก็ได้ *

 

* โปรดศึกษารายละเอียดการใช้คาร์พูลโบนัส

 

เข้ากลุ่มหรือสร้างกลุ่ม

เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากคาร์พูลโบนัสอย่างสงูงสุด เราขอแนะนำให้คุณเข้าสู่ระบบของคาร์พูลเพื่อเลือกกลุ่มหรือสร้างกลุ่มของคุณเอง หากคุณไม่ได้เลือกกลุ่มหรือสร้างกลุ่มภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ของคุณเริ่มคุ้มครอง ระบบจะเลือกกลุ่มให้คุณโดยอัติโนมัติ 

 

การเลือกกลุ่มหรือสร้างกลุ่มนั้นมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากคุณจะต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มที่มีมากกว่าหรือเท่ากับ 5 คันขึ้นไป ณ วันสิ้นสุดกรมธรรม์ของคุณ คุณจึงจะมีสิทธิ์ได้รับคาร์พูลโบนัส โดยสมาชิกทั้งกลุ่มไม่จำเป็นต้องมีวันเริ่มคุ้มครองเดียวกันหรือเข้ากลุ่มพร้อมกัน

หากในระหว่างที่สมาชิกในกลุ่มยังไม่ครบ 5 คัน แล้วเกิดเคลมขึ้น ค่าเคลมที่เกิดขึ้นจะหักออกจากคาร์พูลโบนัสของผู้ที่เกิดเคลมเท่านั้น

 

การเข้ากลุ่ม

การเข้าร่วมกลุ่มที่มีอยู่ในระบบเป็นวิธีที่สะดวกและง่ายที่สุด เนื่องจากระบบจะคัดกรองกลุ่มที่เหมาะสมกับคุณที่สุดไว้ให้แล้ว โดยพิจารณาจาก 

 • กลุ่มของผู้แนะนำคุณ

 • จำนวนคาร์พูลโบนัสคงเหลือ

 • จำนวนสมาชิกและประวัติการเคลมในกลุ่ม

 • เงื่อนไขอื่นๆ ที่ระบุไว้โดยสมาชิกผู้ตั้งกลุ่ม เช่น เพศ อายุ รุ่นรถ เป็นต้น

คุณสามารถเปลี่ยนกลุ่มหรือสร้างกลุ่มใหม่ได้ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลากรมธรรม์ของคุณ

 

การสร้างกลุ่ม

การสร้างกลุ่มของคุณเองจะช่วยให้คุณควบคุมได้มากขึ้น

 • ชื่อกลุ่ม รูปภาพ และคำอธิบายเกี่ยวกับกลุ่ม

 • เลือกประเภทของกลุ่มได้ระหว่างกลุ่มสาธารณะหรือกลุ่มส่วนตัว ความแตกต่างระหว่าง 2 ประเภทนี้คือ ทุกคนสามารถเข้ากลุ่มสาธารณะได้ (ยกเว้น ได้กำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของสมาชิกที่จะเข้ากลุ่มได้เป็นกรณีพิเศษ เช่น เฉพาะรถยนต์รุ่นที่กำหนด เป็นต้น) ซึ่งต่างจากกลุ่มส่วนตัวที่เฉพาะสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มแล้วเท่านั้นจึงจะเชิญสมาชิกใหม่เข้ากลุ่มได้

 

เพื่อช่วยคุณสามารถหาสมาชิกเข้ากลุ่ม เราได้เตรียมรายชื่อสมาชิกคาร์พูลที่คุณอาจจะรู้จัก (อ้างอิงจากรายชื่อผู้ติดต่อในโทรศัพท์มือถือของคุณ)  และลิงค์ส่วนตัวที่คุณสามารถส่งต่อให้เพื่อนของคุณผ่านโปรแกรมส่งข้อความหรือโซเชียลมีเดียต่างๆ

 

เมื่อคุณเข้า หรือสร้างกลุ่ม คุณจะถูกพาไปที่หน้าข่าวสาร (Newsfeed) ที่จะแสดงข่าวสารและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในกลุ่มของคุณ

 

หากเกิดเคลม

เคลมของคุณจะได้รับการดูแลโดยบมจ. เมืองไทยประกันภัย สามารถแจ้งเคลมได้ที่ 

 • สายด่วน 1484 ตลอด 24 ชั่วโมง

 • แอพพลิเคชั่น Muang Thai ClaimDi

 

ผลกระทบของเคลมต่อคาร์พูลโบนัสของคุณ

ถ้าคุณหรือสมาชิกในกลุ่มเกิดเคลม ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากเคลมนั้นจะถูกหักออกจากคาร์พูลโบนัสของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ณ เวลาที่เกิดเคลม

 • ทันทีที่ได้รับแจ้งเคลม ระบบจะประมาณการค่าเสียหายและหักออกจากคาร์พูลโบนัสของคุณ ซึ่งคุณจะได้รับแจ้งผลกระทบที่มีต่อคาร์พูลโบนัสของคุณผ่านหน้าข่าวสาร (Newsfeed)

 • ในระหว่างการซ่อม ค่าใช้จ่ายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง (เพิ่มขึ้นหรือลดลง) ได้ ซึ่งจะยังคงมีผลกระทบกับคาร์พูลโบนัสของคุณ แม้ว่าคุณจะได้ย้ายกลุ่มออกไปแล้วก็ตาม และคุณจะได้รับแจ้งผลกระทบที่มีต่อคาร์พูลโบนัสของคุณผ่านหน้าข่าวสาร (Newsfeed) เช่นเดิม

ระบบจะหักคาร์พูลโบนัสของสมาชิกในกลุ่ม ณ วัน และเวลาที่เกิดเคลมเท่านั้น ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องกังวลว่าคาร์พูลโบนัสของคุณจะได้รับผลกระทบจากเคลมที่เกิดขึ้นก่อนที่คุณจะเข้ากลุ่ม หรือเคลมที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณย้ายกลุ่มไปแล้ว

 

หมายเหตุ คาร์พูลโบนัสของคุณจะถูกหักเฉพาะเคลมที่คุณหรือสมาชิกในกลุ่มของคุณเป็นฝ่ายผิดหรือประมาทร่วมเท่านั้น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • สัดส่วนในการรับผิดชอบค่าเคลม จะคิดจากสัดส่วนของเบี้ยที่คุณจ่ายเทียบกับเบี้ยของสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด ณ เวลาที่เกิดเคลม ตัวอย่างเช่น สมาชิกคนหนึ่งจ่ายเบี้ยเป็น 2 เท่าของเบี้ยที่คุณได้จ่าย เท่ากับว่าสมาชิกคนนั้นก็จะได้รับผลกระทบจากการเคลมมากกว่าคุณเป็น 2 เท่าเช่นกัน

 • ถ้าคาร์พูลโบนัสของคุณหมดลง แต่ยังคงมีค่าเคลมค้างอยู่ บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบส่วนที่เหลือนั้นแทนคุณเอง

 • เมื่อถึงสิ้นปีกรมธรรม์ คุณสามารถใช้คาร์พูลโบนัสคงเหลือของคุณเพื่อใช้เป็นส่วนลดในการต่ออายุกรมธรรม์กับเราได้ แม้ว่าจะยังคงมีเคลมที่อยู่ในระหว่างดำเนินการอยู่ ไม่ว่าเคลมนั้นจะเกิดขึ้นจากคุณหรือสมาชิกในกลุ่มของคุณก็ตาม ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของค่าเคลมที่อาจจะเกิดขึ้นจะถูกยกยอดไปรวมกับคาร์พูลโบนัสของคุณในปีกรมธรรม์ถัดไป แต่ถ้าคุณเลือกที่จะรับเป็นเงินคืน คุณจะต้องรอจนกว่าทุกเคลมที่คุณมีส่วนร่วมรับผิดชอบจะดำเนินการเสร็จสิ้น  

 

การรับคาร์พูลโบนัสเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์

เมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ คุณสามารถเลือกรับคาร์พูลโบนัสคืนเป็นเงินสดหรือใช้เป็นส่วนลดในการต่ออายุประกันภัยรถยนต์กับเราในปีถัดไป

 

ถ้าหากคุณเลือกเป็นรับเงินคืน คุณจะได้รับเงินคืนเท่ากับคาร์พูลดบนัสคงเหลือหักด้วยค่าธรรมเนียมการโอน (ตามจริง) ภายใน  30 วันนับจากวันที่คุณได้แจ้งความต้องการ หรือวันที่เคลมที่คุณมีส่วนร่วมผิดชอบสิ้นสุดลง

 

ถ้าคุณเลือกใช้เป็นส่วนลดเบี้ยฯ ปีต่ออายุ คุณสามารถใช้คาร์พูลโบนัสคงเหลือของคุณได้ 90 วันล่วงหน้าก่อนที่กรมธรรม์ของคุณจะหมดอายุ ทั้งนี้ เคลมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้น และเคลมที่เกิดขึ้นจากคุณ หรือสมาชิกในกลุ่มของคุณหลังจากที่คุณได้ใช้คาร์พูลโบนัสไปแล้ว ระบบจะหักค่าเคลมดังกล่าวจะจากคาร์พูลโบนัสในปีต่ออายุของคุณแทน