ขั้นตอนการเคลม

โทรแจ้งอุบัติเหตุที่หมายเลข 1484 ทันที และระหว่างรอเจ้าหน้าที่สำรวจภัย โปรดปฏิบัติดังนี้ (หากสามารถปฏิบัติได้)

• กรณีคุณเป็นฝ่ายถูก 
1. จดทะเบียนรถของคู่กรณี
2. หากคู่กรณียอมรับผิด ให้คู่กรณีทำบันทึกยอมรับผิดสั้นๆ ให้ก่อน แล้วแยกเข้าข้างทางและรอเจ้าหน้าที่สำรวจภัย 

3. หากคู่กรณีไม่ยอมรับผิด ไม่ควรออกจากจุดเกิดเหตุ รอจนกว่าเจ้าหน้าที่สำรวจภัยจะเดินทางไปถึง หรือจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำแผนที่เกิดเหตุ 
4. ไม่รับข้อเสนอชดใช้ใดๆ  จากคู่กรณีหากไม่ได้หารือกับเจ้าหน้าที่สำรวจภัย
5. เจ้าหน้าที่สำรวจภัยจะออก
ใบเคลม (ใบรายการความเสียหาย) ให้แก่ท่าน
6. ท่านสามารถนำใบเคลมติดต่อซ่อมรถได้ที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมมาตรฐานที่รับงานซ่อมของบริษัทประกันภัย กว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ ตรวจสอบศูนย์บริการและอู่มาตรฐานได้ ที่นี่

กรณีรถประกันเป็นฝ่ายผิด
1. หากท่านยอมรับผิด กรุณานำรถเข้าข้างทางเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร
2. ไม่ควรเซ็นเอกสารใดๆ ให้แก่คู่กรณี ควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่สำรวจภัยจะไปถึงและให้คำแนะนำท่าน
3. เจ้าหน้าที่สำรวจภัยจะออกใบเคลม (ใบรายการความเสียหาย) ให้แก่ท่าน
4. ท่านสามารถนำใบเคลมติดต่อซ่อมรถได้ที่ศูนย์บริการหรือ
อู่ซ่อมมาตรฐานที่รับงานซ่อมของบริษัทประกันภัย กว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ ตรวจสอบศูนย์บริการและอู่มาตรฐานได้ ที่นี่

กรณีไม่มีฝ่ายใดยอมรับผิด 
1. อย่านำรถออกจากจุดเกิดเหตุ (นอกจากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้สั่ง)
2. จดทะเบียนรถของคู่กรณี
3.
เจ้าหน้าที่สำรวจภัยจะออกใบเคลม (ใบรายการความเสียหาย) ให้แก่ท่าน

4. ท่านสามารถนำใบเคลมติดต่อซ่อมรถได้ที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมมาตรฐานที่รับงานซ่อมของบริษัทประกันภัย กว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ ตรวจสอบศูนย์บริการและอู่มาตรฐานได้ ที่นี่

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่โทร 02-024-9888 Email: hello@carpool.co.th หรือ LINE @carpool